Back to Top

Zahrádkářské výstavy

ZAJÍMAVOSTI

 

Historie zahrádkářských výstav

Historie zahrádkářských výstav ve Věžkách sahá až do roku 1976. Tehdy začal místní zahrádkářský svaz pořádat celostátní výstavy ovoce, zeleniny, výpěstků a později i ptactva. Lidé z blízkého i vzdáleného okolí tak chodili obdivovat například různé odrůdy jablek, hrušek, zeleniny, také květiny, dýně, stromky a další úrodu. Výstavy se konaly dvakrát ročně, na jaře a v létě. Každá část měla své zaměření. Specialitou jara byly cibuloviny, tulipány a narcisky. V létě se konala ukázka růží, lilií a gladiol. V roce 2008 se do programu zařadila i podzimní část. Do roku 2012 se výstavy konaly v zámeckém areálu. Poté, co se soukromá pořadatelská firma odstěhovala do nových prostor, začala o rok později organizovat výstavy sama obec. Zámek s přilehlou zahradou zůstal ve vlastnictví soukromého majitele, proto se zahrádkářská výstava začala pořádat částečně v obci a v nově zrekonstruovaném parku. Na podzim roku 2013 se tak konala první výstava pod taktovkou obce. Zajímavostí je, že Věžky mají 400 obyvatel a výstavu ročně navštíví kolem 50 000 návštěvníků.

 

ZAHRADA Věžky v číslech za rok:

Navštíví nás víc jak 50 000 lidí

Vystavuje u nás 400 vystavovatelů

Na parkovištích zaparkuje víc jak 20 000 aut

Přijede k nám víc jak 50 autobusových zájezdů

Na přípravě se podílí 100 brigádníků

Park

V centru obce je velký park, který byl v minulosti nazýván „panská zahrada“. Park svou nepravidelnou úpravou patřil ke stylu „anglických parků“ a byl součástí bývalého velkostatku. Majitelé chtěli, aby byl rezervací vzácných stromů a keřů. Proto nechali vysázet rozmanité množství dřevin. Například buk červenolistý, platan, bříza, dub, jasan, javor mléčný, javor platanový, tis, borovice, jalovec, modřín, břečťan, topol, lípa plnokvětá, kaštan bílý, kaštan červenokvětý, smrk stříbrný. Okrasné stromy a keře tvořily jednu část parku, v druhé části se pěstovala zelenina, jahody, angrešt, rybíz, ovocné stromy a byl zde i včelín. V této část byl i byt zahradníka, skleník, pařeniště a dvorek.

Ve východní části parku ze země na některých místech vyvěrali pramínky vody a pod strání byly dvě studánky. Jedna, která vodu stále zadržovala, byla klenutá, a její voda se používala k vaření v zámecké kuchyni. Druhá studánka, pod níž seděl „vlk“ byla bez vody. Pod touto studánkou ležel malý rybníček a přes něj protékal potok. V dřívějších dobách se voda do rybníka přiváděla dřevěným korytem, později v 50. letech bylo přebudované na betonové.

V jihozápadní části parku stával na nejvyšším místě pod vysokými smrky „altánek“. Byla to architektonicky velmi zajímavá stavba s cihel a pěkně vyřezávaná ze dřeva. Budovu využívalo osazenstvo zámku ke svým zábavám. Poblíž altánu bylo pro rodinu majitele velkostatku zřízeno betonové koupaliště. Po založení JZD tady v altánu sklad cihel a dřeva. 20. září 1957 zde vlivem vadné elektroinstalace na motorové pile vypukl požár, který altánek zničil. Koupaliště pak bylo využíváno jako silážní jáma.

Zdroj: Kronika obce Věžky z let 1923 – 1962

Platan javorolistý

Zámeckému parku v anglickém stylu už více než 280 let dominuje mohutný strom platan javorolistý (Platanus hispanica). Má rozložitou korunu s mohutnými větvemi a při posledním měření byl vysoký 29 metrů. Obvod jeho kmene činil 650 centimetrů. Původně stál na břehu menší vodní plochy. Tento rybníček byl později zasypán a strom dnes vévodí travnaté ploše tvořící srdce drobnější krajinářské úpravy, které zbyla z někdejší dendrologické zahrady s řadou exotických dřevin. Platan z Věžeckého parku se stal národní kulturní památkou.

Zdroj: Památné stromy Zlínského kraje