Back to Top

Zahrádkářské výstavy

PRO VYSTAVOVATELE

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY / INFORMACE

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25. 9 .2018

Objednávka Zahrada Věžky Podzim 2018 XLS

Objednávka Zahrada Věžky Podzim 2018 PDF

Montáž a demontáž stánků

Montáž stánků:

26.9. 2018 od 8:00 do 20:00 hod.

27.9. 2018 od 6:00 do 8:00 hod.

Před vjezdem do areálu jste povinni přijít na REGISTRACI VYSTAVOVATELŮ na obecní úřad (bude označeno). Po kontrole plateb obdržíte průkazy pro vystavovatele, kterými budete viditelně označeni po celou dobu výstavy, montáže i demontáže v areálu.

Na registraci obdržíte 2 ks vystavovatelských průkazů. V případě doobjednaných služeb nad rámec objednávky se veškeré platby hradí hotově na obecním úřadu před zahájením výstavy.

Demontáž stánků:

30.9. 2018 od 17:30 do 21:00 hod. (není dovoleno demontovat stánek a odvážet zboží před skončením výstavy)

1.10. 2018 od 5:00 do 20:00 hod.

VJEZD A VÝJEZD Z AREÁLU:

Vjezd je povolen pouze s platnou parkovací kartou.

Výjezd dle pokynů organizátorů.

Zásobování stánků během výstavy:

5:00 – 8:00 hod. | 17:00- 19:00 hod.

Vjezd mimo uvedené časy je přísně ZAKÁZÁN z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

Při nedodržení zákazu hrozí pokuta 5000,- Kč.

Odevzdáním závazné přihlášky prohlašujete, že souhlasíte bez výhrad se zněním Obchodních a bezpečnostních podmínek pro vystavovatele pro účast na výstavě a nesete plnou odpovědnost za jejich plnění i se svými zaměstnanci. Zavazujete se předem uhradit registrační poplatek, nájemné za objednanou plochu a objednané služby, v plné výší, na základě vystaveného daňového dokladu, pořadateli výstav.

Plánek výstavních a prodejních míst

Původní velikost plánu je 4726 × 4726 pixelů

ZAHRADA VĚŽKY - PLÁN MÍST PRO VYSTAVOVATELE

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE A OBCHODNÍKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE A OBCHODNÍKY


Základní informace

Nabízená výstavní (prodejní) plocha je pouze venkovní a pronajímá se na celé 4 dny.

Minimální rozměry stánku jsou šířka 2m a hloubka 2m ( 4m²).
Cena je stanovena za m² na 4 dny (započítává se každý započatý metr).
Prohlídka výstavního (prodejního) místa je možná v pracovní dny ráno od 7 do 9 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin po předchozí tel. domluvě s paní Bc. Boženou Kubjatkovou na tel. 728 599 049.

Registrační poplatek ve výši 500,- Kč na vystavovatele (prodejce). Součástí poplatku je zdarma parkovné 1 automobilu na parkovišti pro vystavovatele.

Ceny jsou uvedeny bez základní sazby DPH.