Back to Top

Zahrádkářské výstavy

Pravidla soutěže VÝSTAVA LÉTO 2017

Pravidla soutěže:

  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Obec Věžky, OSO ZAHRADA VĚŽKY, Věžky 61, 768 33 Morkovice, IČO: 00287865, DIČ: CZ00287865 v spolupráci s firmou P&L, spol. s.r.o.
  2. Soutěž probíhá ve dnech od 2.8. 2017 do 6.8. 2017 v rámci konání zahrádkářské prodejní výstavy ZAHRADA VĚŽKY, v kulturně sportovním areálu Obec Věžky. Soutěž bude ukončená v neděli 6.8. 2017 ve 14:00, pak proběhne losování výherců.
  3. Účastníkem soutěže, tj. soutěžícím, se může stát každá fyzická osoba, – která dosáhla 18 let a která je majitelem platné vstupenky (tj. jednotné vstupenky v hodnotě 80,-Kč, 70,- Kč, 200,- Kč nebo i Volné vstupenky) na zahrádkářskou prodejní výstavu ZAHRADA VĚŽKY, která se koná v dnech od 2.8. 2017 do 6.8. 2017 v kulturno sportovním areálu Obce Věžky,-  která: vyplní ústřižek vstupenky a vhodí ho do slosovatelného osudí při vstupu na výstavu,- která je schopna se prokázat dokladem totožnosti.
  4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci Obce Věžky a OSO ZAHRADA VĚŽKY, také zaměstnanci a rodinní příslušníci firmy P&L, spol. s.r.o. Biskupice
  5. Soutěžící bude vyloučen v případě, že vyhlašovatel zjistí porušení ustanovení těchto závazných pravidel nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které není fair play dle soutěžních pravidel.
  6. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly a uděluje následující souhlas se zpracováním osobních údajů: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Tímto uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro marketingové účely Obce Věžky, OSO ZAHRADA VĚŽKY a P&L, spol. s.r.o. Biskupice – zejména se jedná o pořízení fotodokumentace a prezentace jména a fotografie výherce ve veřejných sdělovacích prostředcích, na stránkách www.vystava-vezky.cz a www.pal.cz a případně v rámci dalších prezentace Obce Věžky na Internetu (Facebook, Twitter apod.)
  7. Výhrou pro výherce v soutěži je Sekačka HUSQVARNA, akumulátorový křovinořez HUSQVARNA a volná rodinná vstupenka na výstavu PODZIM 2017. Žádné další výhry v soutěži nejsou.
  8. Výhercem cen Sekačky HUSQVARNA, křovinořezu HUSQVARNA a rodinného vstupného PODZIM 2017 se stává ten soutěžící, který řádně vypsal ústřižek vstupenky a uvedl na sebe kontaktní telefon a email. Losování se uskuteční dne 6.8. 2017 ve 14:30 za přítomnosti starostu Obce Věžky a zastupitele firmy P&L.
  9. Pravidla soutěže: V průběhu výstavy ZAHRADA VĚŽKY, která se koná v termínu od 2.8. 2017 do 6.8. 2017 se budou sbírat vyplněné ústřižky vstupenek, poslední den akce, tj. 6.8. 14:00 bude ukončen sběr ústřižků, ty se následně vloží do urny. Veřejné losování proběhne na hlavním pódiu ve 14:30, kdy zastupitel firmy P&L, spol. s.r.o. vylosuje tři výherce, třetí vylosovaný ústřižek vyhrává sekačku HUSQVARNA, druhý vylosovaný vyhrává křovinořez HUSQVARNA, první vylosovaní vyhrává rodinné vstupné PODZIM 2017.
  10. Předání výhry bude možné na pobočce firmy P&L, spol. s.r.o. v Kroměříží, anebo ceny doručí vyhlašovatel soutěže Obec Věžky, přepravní společností, nejpozději do 31.8.2017.

11.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady.

12.Na výhru není právní nárok. Výhra nemůže být výherci proplacena v penězích, nebo formou jiného náhradního plnění.

13.Vyhlašovatel soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady výhry získané v soutěži. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za případné škody vzniklé výherci v souvislosti s užíváním výhry. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Účast v soutěži a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná.

V e Věžkách 1.7.2017